บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เริ่มต้นจากการเป็น ผู้ให้บริการรับสร้างเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม Modify เครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย รับทำอะไหล่ และงานซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด และจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมปั๊มน้ำ (High Pressure) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

          เราได้ขยายขอบเขตการให้บรการ โดยนำเข้าและผลิตสินค้าแปรรูปจากปิโตเลียมและยางธรรมชาติ ในกลุ่มพื้นสนามกีฬาและพื้นอุตสาหกรรม (Sport flooring / Industrial  flooring) จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในธุรกิจพื้นสนามกีฬาครบวงจรในชื่อ  “AM SPORT” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เราให้บริการออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งพื้นสนามกีฬา พื้นโรงงาน และอุปกรณ์สนามกีฬาทุกรูปแบบ ด้วยทีมวิศวกรทางด้านงานสนามกีฬาโดยตรง และนำเข้าวัสดุที่มีคุณภาพสูงจากเกาหลี ยุโรป และอเมริกา ที่รับรองมาตรฐานกีฬาระดับนานาชาติ