เก้าอี้สนามกีฬา (Standard seating)

equip1

ภายใน – ภายนอก ซึ่งจะผลิตจากพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) , FIBERGLASS วัสดุไฟเบอร์กลาส รวมทั้งวัสดุเสริม กับส่วนโครงสร้างโลหะได้มาตรฐาน

 

อัฒจันทร์ (Knockdown Bleacher)

equip2

เป็นอัฒจันทร์ชนิดที่ถอดประกอบ และพับเก็บได้