เหมาะสำหรับกีฬาในร่มและกลางแจ้ง สามารถถอดประกอบได้ ทำได้ทั้งสนามกีฬาฟุตซอล สนามบาสแตกบอล สนามวอลเลย์บอล

ผลงานของเรา

– องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ จังหวัดจันทบุรี
– เทศบาลตำบลคลองพลู จังหวัดจันทบุรี
– องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน จังหวัดจันทบุรี
– เทศบาลตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด
– เทศบาลตำบลรอบเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
– เทศบาลตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี
– เทศบาลเมืองสระบุรี