เชิญพบกับ “นวัตกรรมพื้นสนามยางพารา” ได้ที่งาน Thailand Industry Expo 2016 ในวันที่ 26-31 กรกฏาคม 2559

thailandindustryexpo2016

เชิญพบกับ “นวัตกรรมพื้นสนามกีฬายางพารา” จาก AM Sport ได้ที่งาน Thailand Industry Expo 2016 ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ในวันที่ 26-31 กรกฏาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย พร้อมภาคเอกชนร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 พบนวัตกรรมแห่งอนาคต ตื่นตากับแฟชั่นทันสมัย ช้อปสินค้าดีราคาถูก กับงาน Thailand Industry Expo 2016 ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต พบกับกิจกรรมยิ่งใหญ่ 7 โซนภายในงาน
Royal Pavilion: นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้ “หลักคิดสู่หลักปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion: จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ผลิตภัณฑ์ อันทันสมัย (Showcase) จากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย
Incubation Area: โซนกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
Fashion Districts: พื้นที่จัดแสดงกลุ่มธุรกิจ Fashion ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ 6 ย่านแฟชั่นชั้นนําทั่วประเทศ (จตุจักร / สําเพ็ง / Terminal 21 / สยามสแควร์ / แฟชั่นมุสลิมมีนบุรี / ผ้าไหมปักธงชัย) มาที่เดียวเหมือน ช้อปได้ทั่วเมืองไทย
Young Innovation Entrepreneur Pavilion: พื้นที่สําหรับผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ของไทยได้มานําเสนอความคิด ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดและธุรกิจให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
SMEs & THAILAND 4 Regions OTOP: พบกับสินค้าดีราคาถูก จาก SMEs และ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,400 ราย
MOI Clinic: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีบริการให้คําปรึกษาแนะนํา ทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สัมมนาวิชาการ: พบกับการสัมมนาเพื่อต่อยอดธุรกิจกว่า 80 เรื่อง

ติดต่อเราที่ 02-321-4728-9